1 Tính chất .ý nghĩa của cách mạng tư 2 những sự kiện chính của cách mạng tư sản pháp 3 nhận xét về bản tuyên ngôn độc lập của mĩ 1776 Giúp mik vs.

Question

1 Tính chất .ý nghĩa của cách mạng tư
2 những sự kiện chính của cách mạng tư sản pháp
3 nhận xét về bản tuyên ngôn độc lập của mĩ 1776
Giúp mik vs. Nhanh 5sao

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-02T23:52:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:54:02+00:00

  * Tính chất: là những cuộc CMTS chưa triệt để. CMTS là cuộc CMTS triệt để nhất.

  * Ý nghĩa:

  – CMTS Anh:

  + Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.

  + Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản.

  – CMTS Bắc Mỹ:

  + Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Bắc Mĩ.

  + Là cuộc cách mạng tư sản, góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX.

  – CMTS Pháp:

  + Đối với nước Pháp: Lật đổ chế độ phong kiến, mọi tàn dư của chế độ phong kiến bị thủ tiêu; Người nông dân được giải phóng, vấn đề ruộng đất được giải quyết; Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ tạo điều kiện cho CNTB phát triển.

  – Đối với thế giới: Mở ra thời kì thắng lợi và củng cố của CNTB ở những nước tiên tiến Âu – Mĩ; Ảnh hưởng đến nhiều nước để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử thế giới, thúc đẩy lực lượng tiến bộ đứng lên chống phong kiến.

  2 Thời gian

  Sự kiện

  14 – 7 – 1789

  Quần chúng tấn công pháo đài – nhà tù Baxti

  8 – 1789

  Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

  4 – 1792

  Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến

  10 – 8 – 1792

  Lật đổ ách thống trị của phái lập hiến

  6 – 1793

  Hiến pháp mới được thông qua. Thành lập nền cộng hòa đầu tiên

  27 – 7 – 1794

  Đảo chính lật đổ phái Gia-cô-banh, chấm dứt giai đoạn phát triển đi lên của phong trào.

  11 – 1799

  Chấm dứt chế độ Đốc chính. Nền độc tài quân sự được thiết lập ở Pháp.

  1815

  Chế độ quân chủ Pháp được phục hồi

   3 Bản tuyên ngôn đã khẳng định quyền con người đó là quyền tự do ,bình đẳng, và mưu cầu hạnh phúc. Bản tuyên ngôn đã có ảnh hưởng lớn tới nhiều quốc gia mà Mĩ xâm lược trong đó có Việt Nam ,trong bản tuyên ngôn của nước ta ,Bác cũng đã trích dẫn ra bản tuyên ngôn của Mĩ để thấy được tính nhân đạo trong bản tuyên ngôn này.

  Tuy nhiên, Bản tuyên ngôn của Mĩ cũng có mặt hạn chế ,đó là chưa đề cập đến quyền của nô lệ và thổ dân da đỏ ,cũng như không xóa bỏ việc bóc lột công nhân và nhân dân lao động.

  14 – 7 – 1776 nha bn !!

  0
  2021-09-02T23:54:19+00:00

  Câu 1

  Tính chất :là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản(hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

  Ý nghĩa : Thiết lập nền dân chủ vô sản và tạo ra phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, đồng thời có một tiến bộ vượt bậc về phương thức sản xuất

  Câu 2

  14 – 7 – 1789:Quần chúng tấn công pháo đài – nhà tù Baxti

  8 – 1789:Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

  4 – 1792:Hiến pháp được thông qua, xác lập chế độ quân chủ lập hiến

  10 – 8 – 1792:Lật đổ ách thống trị của phái lập hiến

  6 – 1793:Hiến pháp mới được thông qua. Thành lập nền cộng hòa đầu tiên

  27 – 7 – 1794:Đảo chính lật đổ phái Gia-cô-banh, chấm dứt giai đoạn phát triển đi lên của phong trào.

  11 – 1799:Chấm dứt chế độ Đốc chính. Nền độc tài quân sự được thiết lập ở Pháp.

  1815:Chế độ quân chủ Pháp được phục hồi.

  Câu 3

  – Quyền con người và quyền công dân được chính thức công bố trước toàn thể nhân loại.

  – Nguyên tắc về chủ quyền của nhân dân được đề cao.

  – Tuyên ngôn không đề cập đến việc xóa bỏ chế độ nô lệ cùng việc bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động thực chất chỉ bảo vệ quyền lợi cho người da trắng.

  Có gì cho mk xin ctlhn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )