1. Tình hình văn học thời Lê Sơ như thế nào? 2. Các tác phẩm văn học tập trung phản ánh nội dung gì 3. Nêu một số tác phẩm văn học

Question

1. Tình hình văn học thời Lê Sơ như thế nào?
2. Các tác phẩm văn học tập trung phản ánh nội dung gì
3. Nêu một số tác phẩm văn học chữ hán và văn học chữ Nôm tiêu biểu ?
4. Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê Sơ ?

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-10-28T19:52:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T19:54:06+00:00

  – Văn học thời Lê sơ phát triển phong phú:

  + Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế, với hàng loạt tập thơ, văn nổi tiếng như: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo,…

  + Văn học chữ Nôm giữ một vị trí quan trọng. Có những tác phẩm nổi tiếng như: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

  – Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.

  thường phản ánh nội dung chính trị,xã hội

  Bình Ngô đại cáo: viết tháng 4 năm 1428, thuật lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn – quá trình đánh đuổi quân Minh, giành lại độc lập cho nước Đại Việt. Tác phẩm này được coi là áng thiên cổ hùng văn, là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 trong lịch sử Việt Nam.

  Quân trung từ mệnh tập: Là tác phẩm văn xuôi do Nguyễn Trãi thay Lê Lợi viết trong màn trướng từ năm 1423 đến 1427, phần lớn là thư từ gửi cho tướng lĩnh nhà Minh trong thời gian chiến tranh và các biểu, dụ. Tổng số còn sưu tầm được đến nay là 69 bài.

  Ức Trai thi tập: tập thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi, hiện còn lại 99 bài.

  Quốc âm thi tập: Tập thơ chữ Nôm của Nguyễn Trãi, hiện còn 254 bài[2]. Đây là tập thơ Nôm cổ nhất và cũng là mốc đánh dấu bước phát triển của chữ Nôm thế kỷ 15.

  0
  2021-10-28T19:54:37+00:00

  1.

  – Văn học thời Lê sơ phát triển phong phú: Văn học chữ Hán, chữ Nôm đều phát triển.

      – Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.

      – Xuất hiện nhiều tác phẩm nổi tiếng, được lưu truyền cho đến nay : Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập….

  2.

  Mỗi thể loại phản ánh cuộc sống theo những nội dung và cách thức riêng

  3

  Tác phẩm văn học chữ Hán: Thanh Hiên thi tập ,Nam trung tạp ngâm,Bắc hành tạp lục

  Tác phẩm văn học chữ Nôm:Đoạn trường tân thanh,Văn chiêu hồn,Thác lời trai phường nón

  4. 

  – Văn học thời Lê sơ phát triển phong phú:

  + Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế, với hàng loạt tập thơ, văn nổi tiếng như: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo,…

  + Văn học chữ Nôm giữ một vị trí quan trọng. Có những tác phẩm nổi tiếng như: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

  – Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.

  Chúc bạn học tốt ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )