1)Tính số phần tử của các tập hợp sau: a) M={7;8;9;10;….;127} b) E= {5;7;9;11;…;199} c) F={6;9;12;15;…;201} d) H={5;10;15;20;…;200} Ai bt l

Question

1)Tính số phần tử của các tập hợp sau:
a) M={7;8;9;10;….;127}
b) E= {5;7;9;11;…;199}
c) F={6;9;12;15;…;201}
d) H={5;10;15;20;…;200}
Ai bt làm giải giúp e ht vs ạ!!

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-01T00:17:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:18:54+00:00

  a) (127-7) +1 =120

  b) (199-5):2+1=98

  c) (201-6):3 +1=66

  d) (200-5):5+1=40

  0
  2021-10-01T00:19:04+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: công thức là (số cuối -số đầu) rồi chia khoảng cách giữa 2 số liên tiếp và cộng 1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )