1 tính thể tích khí oxi ở đktc cần dùng để đốt cgays hoàn toàn 1kg chứa 96% cabonic 4% tạp chất không cháy

Question

1 tính thể tích khí oxi ở đktc cần dùng để đốt cgays hoàn toàn 1kg chứa 96% cabonic 4% tạp chất không cháy

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-07-28T13:29:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:30:52+00:00

  Đáp án:

  `-` `V_{O_2\ \text{(đktc)}}=1792\ (l).`

  Giải thích các bước giải:

  `-` `m_{C}=1\times 96%=0,96\ (kg)=960\ (g).`

  `\to n_{C}=\frac{960}{12}=80\ (mol).`

  Phương trình hóa học:

  `C + O_2 \overset{t^o}\to CO_2`

  `-` Theo phương trình: `n_{O_2}=n_{C}=80\ (mol).

  `\to V_{O_2\ \text{(đktc)}}=80\times 22,4=1792\ (l).`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

  0
  2021-07-28T13:31:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )