1 tổ may dự định thực hiện 600 cái áo tỏng 1 thời gian nhát định.do cải tiến kỹ thuật,mỗi ngày tổ may thêm đước 5 cái áo do đó rút ngắn đước 6 ngày.tí

Question

1 tổ may dự định thực hiện 600 cái áo tỏng 1 thời gian nhát định.do cải tiến kỹ thuật,mỗi ngày tổ may thêm đước 5 cái áo do đó rút ngắn đước 6 ngày.tính năng suất dự định của tổ

in progress 0
Delilah 3 tháng 2021-09-13T08:16:26+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T08:18:13+00:00

  Gọi năng suất dự định của tổ là $x(x>0)$

  => Thời gian dự định làm của tổ là $\dfrac{600}{x}$ ngày

  Theo bài, thời gian làm thực tế là:$\dfrac{600}{x+5}$

  Mà rút ngắn được 6 ngày nên ta có phương trình:

  $\dfrac{600}{x}-6=\dfrac{600}{x+5}$

  $<=>600(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+5})=6$

  $<=>\dfrac{5}{x(x+5)}=\dfrac{6}{600}$

  $<=>x^2+5x=500$

  $<=>x=20<(t/m)$

  Vậy năng suất dự định là 20 cái/ngày

  0
  2021-09-13T08:18:19+00:00

  Gọi x là năng suất dự định (x>0) 

  Thời gian làm dự kiến là $\frac{600}{x}$ ngày. 

  Thực tế năng suất là $x+5$ nên thời gian làm là $\frac{600}{x+5}$ ngày. 

  Thực tế làm ít hơn 6 ngày nên:

  $\frac{600}{x}-\frac{600}{x+5}=6$

  $\Rightarrow 600(x+5)-600x=6x(x+5)$

  $\Leftrightarrow 6x^2+30x-3000=0$

  $\Leftrightarrow x=20$ (TM)

  Vậy theo dự định, năng suất là 20 sản phẩm/ngày.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )