1 tổ sản xuất phải lm 600 sản phẩm trong thời gian quy định với năng suất như nhau . Sau khi làm được 400 sản phẩm ,tổ đã tăng lên năng suất mỗi ngày

Question

1 tổ sản xuất phải lm 600 sản phẩm trong thời gian quy định với năng suất như nhau . Sau khi làm được 400 sản phẩm ,tổ đã tăng lên năng suất mỗi ngày 10 sản phẩm ,do đó hoàn thành sớm hơn 1 ngày.Tính số sp làm mỗi ngày

in progress 0
Cora 2 tháng 2021-10-10T08:07:43+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:09:29+00:00

  Đáp án: $40$ sản phẩm/ ngày

  Giải thích các bước giải:

  Gọi mỗi ngày tổ đó phải sản xuất $x$ sản phẩm, $x\in N$

  $\to$Theo dự kiến tổ đó phải làm $600$ sản phẩm trong $\dfrac{600}{x}$(ngày)

  Vì sau khi làm được $400$ sản phẩm, tổ đã tăng lên năng suất mỗi ngày $10$ sản phẩm do đó hoàn thành sớm hơn $1$ ngày

  $\to \dfrac{400}{x}+\dfrac{600-400}{x+10}+1=\dfrac{600}{x}$

  $\to \dfrac{400}{x}+\dfrac{200}{x+10}+1=\dfrac{600}{x}$

  $\to 400\left(x+10\right)+200x+x\left(x+10\right)=600\left(x+10\right)$

  $\to x^2+610x+4000=600x+6000$

  $\to x^2+10x-2000=0$

  $\to (x-40)(x+50)=0$

  $\to x-40=0$ vì $x\in N\to x\ge 0\to x+50>0$

  $\to x=40$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )