1 trại chăn nuôi có 1350 con gà, trong đó số gà mái bằng 5/6 số gà.Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà mái , bao nhiêu con gà trống

Question

1 trại chăn nuôi có 1350 con gà, trong đó số gà mái bằng 5/6 số gà.Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà mái , bao nhiêu con gà trống

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-09-01T22:20:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T22:22:05+00:00

  Đáp án:

  `1125` con và `225` con

  Giải thích các bước giải:

  có tất cả số gà mái là :

     `1350×5/6=1125` ( con )

  có tất cả số gà trống là :

     `1350-1125=225` ( con )

            `Đs:` `1125` con và `225` con

  0
  2021-09-01T22:22:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:số gà mái là :

                                                   1350.5/6=1125(con)

                                        số gà trống là:

                                                        1350-1125=225(con)

                                               đáp số:gà trống:225 con

                                                                 gà mái:1125con

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )