1:trái đất có bao nhiêu châu lục? 2:đặc điểm địa hình ở châu mĩ?

Question

1:trái đất có bao nhiêu châu lục?
2:đặc điểm địa hình ở châu mĩ?

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-09-01T03:34:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:35:43+00:00

  1.Trái Đất có 7 châu lục: 

  -Châu Á

  -Châu Phi

  -Châu Mỹ

  -Châu Âu

  -Bắc Mỹ

  -Nam Mỹ

  _Châu Úc

  2.Đặc điểm địa hình của Châu Mỹ

  Ở phía Tây có các dãy núi cao như dãy Cóoc – đi – e và An – đét.

  Ở giữa là đồng bằng Trung tâm và đồng bằng A – ma – dôn.

  Ở phía Đông là các dãy núi thấp và cao nguyên như dãy A-pa-lát và Bra-xin.

  0
  2021-09-01T03:35:51+00:00

  1, trái đất cs 6 châu lục:

  + châu âu

  + châu á

  + châu phi

  + châu mĩ

  + châu đại dương

  + châu nam cực

  2, – địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông :
  + dọc bờ biển phía tây là 2 dãy núi cao và đồ sộ Coóc-đi-e và An-đét
  + giữa là những đồng bắng lớn : đồng bằng Trung tâm và đồng bằng A-ma-dôn
  + phía đông là các núi thấp và cao nguyên: A-pa-lát và Bra-xin

  chúc bn hc tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )