1.Trên bề mặt Trái Đất có các vành đai nhiệt 2 điểm a2 nóng, 2 lạnh, 2 ôn hòa b2 nóng, 1 lạnh, 2 ôn hòa c2 lạnh, 1 nóng, 2 ôn hòa d1 ôn hòa, 2 lạnh, 2

Question

1.Trên bề mặt Trái Đất có các vành đai nhiệt
2 điểm
a2 nóng, 2 lạnh, 2 ôn hòa
b2 nóng, 1 lạnh, 2 ôn hòa
c2 lạnh, 1 nóng, 2 ôn hòa
d1 ôn hòa, 2 lạnh, 2 nóng
Mục khác:
Làm cho không khí nóng lên chủ yếu là do *
2 điểm
Mặt Trời cung cấp năng lượng
Mặt Trời cung cấp nguồn nhiệt
Mặt Trời đốt nóng không khí
Mục khác:
Bạn nào dưới đây nói đúng nhất *
2 điểm
Thời tiết ngày hôm nay đẹp.
Khí hậu ngày hôm nay tốt
Thời tiết nhiều năm nay rất thuận lợi
Khí hậu nhiều năm nay luôn thay đổi
Mục khác:
Nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày xảy ra vào lúc *
2 điểm
11 giờ
12 giờ
13 gờ
14 giờ
Mục khác:

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-09-18T14:23:30+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:24:43+00:00

  1.Trên bề mặt Trái Đất có các vành đai nhiệt 2 điểm

  a2 nóng, 2 lạnh, 2 ôn hòa

  b2 nóng, 1 lạnh, 2 ôn hòa

  c2 lạnh, 1 nóng, 2 ôn hòa

  d1 ôn hòa, 2 lạnh, 2 nóng

  Mục khác:

  Làm cho không khí nóng lên chủ yếu là do *

   Mặt Trời cung cấp năng lượng

  Mặt Trời cung cấp nguồn nhiệt

  Mặt Trời đốt nóng không khí

  Mục khác:

  Bạn nào dưới đây nói đúng nhất 

  Thời tiết ngày hôm nay đẹp.

  Khí hậu ngày hôm nay tốt

  Thời tiết nhiều năm nay rất thuận lợi

  Khí hậu nhiều năm nay luôn thay đổi

  Mục khác:

  Nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày xảy ra vào lúc * 2 điểm

  11 giờ

  12 giờ

  13 giờ

  14 giờ

  Mục khác:

  vote 5*, cảm ơn và cho mình câu trả lời hay nhất nhaaa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )