1. Trên thế giới hiện nay có 4 tôn giáo lớn đóng vai trò đáng kể trong lịch sử văn hóa nhân loại lànhững tôn giáo gì ? 2. Châu Á gồm các kiểu khí hậu

Question

1. Trên thế giới hiện nay có 4 tôn giáo lớn đóng vai trò đáng kể trong lịch sử văn hóa nhân loại lànhững tôn giáo gì ?
2. Châu Á gồm các kiểu khí hậu gió mùa nào?

in progress 0
aikhanh 4 tháng 2021-08-17T13:35:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:36:38+00:00

  1 : phật giáo

       Hồi giáo

        Ấn độ giáo

        Ki- tô giáo

  2 : khí hậu gió màu nhiệt đới

        Khí hậu gió mùa cận nhiệt và ôn đới

         Gió mùa đông

          Gió mùa hạ

  0
  2021-08-17T13:36:50+00:00

  1. Trên thế giới hiện nay có 4 tôn giáo lớn đóng vai trò đáng kể trong lịch sử văn hóa nhân loại là : Phật giáo , Hồi giáo, Ki – tô giáo , Ấn Độ giáo , 

  2. Châu Á gồm các kiểu khí hậu gió mùa là : khí hậu gió mùa nhiệt đới , khí hậu gió mùa cận nhiệt , ôn đới

                        CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )