1. Trình bày cấu tạo và vòng đời của trùng kiết lị và trùng sốt rét ? Biện pháp phòng chống bệnh kiết lị và bệnh sốt rét

Question

1. Trình bày cấu tạo và vòng đời của trùng kiết lị và trùng sốt rét ? Biện pháp phòng chống bệnh kiết lị và bệnh sốt rét

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-09-02T09:45:55+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:47:16+00:00

  Mình trình bày trong hình.

  1-trinh-bay-cau-tao-va-vong-doi-cua-trung-kiet-li-va-trung-sot-ret-bien-phap-phong-chong-benh-ki

  0
  2021-09-02T09:47:43+00:00

  Đáp án:

   biện phát là rửa tay thường xuyên 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )