1,Trình bày nét chính vễ kt nông nghiệp thời Lê Sơ 2,NX về biện pháp nông nghiệp thời Lê Sơ

Question

1,Trình bày nét chính vễ kt nông nghiệp thời Lê Sơ
2,NX về biện pháp nông nghiệp thời Lê Sơ

in progress 0
Genesis 5 tháng 2021-07-10T19:15:53+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:17:12+00:00

  1,Những nét chính về kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ:

  -Đặt các chức quan chuyên lo về nông nghiệp :Khuyến nông sứ ,Hàn đê sứ,Đồn điền sứ.

  -Chú trọng việc khai hoang.

  -Cấm giết trâu bò,điều động dân phu mùa cấy gặt.

  2,Biện pháp của nhà Lê Sơ đối với nông nghiệp là:

  -Vua Lê cho hơn 2/3 quân sĩ về quê làm ruộng, số còn lại luân phiên về quê sản xuất.

  -Kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng.

  -Đặt một số chức quan chuyên lo về nông nghiệp.

  -Lập phép quân điền,cấm giết trâu bò bừa bãi.

  -Đắp nhiều đê để ngăn nước mặn .

  =>NX:Chính những biện pháp nêu trên đã cải thiện tình hình nông nghiệp ,kinh tế nhanh chóng phát triển,khắc phục được những khó khăn của đất nước và nhân dân sau chiến tranh.

  0
  2021-07-10T19:17:41+00:00

  CÂU 1:
  *Những nét đạc trưng chính về kinh tế nông nghiệp thời  kì Lê Sơ:

  -Đặt các chức quan chuyên lo về nông nghiệp :Khuyến nông sứ ,Hàn đê sứ,Đồn điền sứ.

  -Chú trọng việc khai hoang.

  -Cấm giết trâu bò,điều động dân phu mùa cấy gặt.

  CÂU 2:
  * các biện pháp của nhà Lê Sơ đối với nông nghiệp , sản xuất là:

  -Vua Lê cho hơn 2/3 quân sĩ về quê làm ruộng, số còn lại luân phiên về quê sản xuất công ngiệp và nông ngiệp

   -Đắp nhiều đê để ngăn nước mặn .  

  -Kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng.
  -Đặt một số chức quan chuyên lo về nông nghiệp.

  ->nhận xét :Chính những biện pháp nêu trên đã cải thiện và tình hình nông nghiệp ,kinh tế nhanh chóng phát triển,khắc phục được những khó khăn của đất nước ta.
    xin CTLHN:<<

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )