1 trình bày sự thành lập và mục tiêu của ASEAN

Question

1 trình bày sự thành lập và mục tiêu của ASEAN

in progress 0
Emery 22 phút 2021-09-10T02:12:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:13:51+00:00

  Sự thành lập : 
        Năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Thái Lan gồm 5 nước thành viên: Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Xingapo, Thái Lan.

  Mục tiêu : 
       

  Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

  0
  2021-09-10T02:14:04+00:00

  Đáp án:

  – Sự ra đời:

  + Ngày 8 – 8 – 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Thái Lan, ở Băng Cốc khi chỉ gồ có 5 nước thành viên.

  – Mục tiêu: 

  + Phát triển kinh tế ; văn hóa và ngoại giao thông qua hợp tác chung giữa các nước thành viên để duy sự hòa bình và ổn định khu vực.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )