1: Trong 05 mm 3 của một vật dẫn có 20 tỉ êlectrôn tự do chuyển động. Xác định: a) Thể tích của 30 tỉ ê ectrôn tự do trong vật liệu ấy?

Question

1: Trong 05 mm 3 của một vật dẫn có 20 tỉ êlectrôn tự do chuyển động. Xác định: a) Thể
tích của 30 tỉ ê ectrôn tự do trong vật liệu ấy?

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-13T02:53:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:54:52+00:00

  Đáp án:

   Thể tích của 30tỉ electron là: (30.0,5)/20 = 0,75 mm^3

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-13T02:54:56+00:00

  Đáp án:

  Thể tích của 30 tỉ ê ectrôn tự do trong vật liệu ấy là \(075m{m^3}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(05m{m^3}\) của một vật dẫn có 20 tỉ êlectrôn tự do chuyển động.

  suy ra 20 tỉ êlectrôn tự do chuyển động có thể tích: \(\frac{{05}}{{20}}.30 = 075m{m^3}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )