1. Trong các cách sắp xếp dưới đây cho các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng? A. Rắn – khí – lỏng. B. Lỏng – rắn – khí. C. Rắn –

Question

1. Trong các cách sắp xếp dưới đây cho các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng?
A. Rắn – khí – lỏng.
B. Lỏng – rắn – khí.
C. Rắn – lỏng – khí.
D. Lỏng – khí – rắn.

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-23T03:14:19+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:15:25+00:00

  Đáp án:$C$.Rắn-lỏng-khí

   Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng,chất lỏng lại nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn $⇒$ Các sắp xếp của phương án $C$ là đúng.

   

  0
  2021-09-23T03:16:06+00:00

  1. Trong các cách sắp xếp dưới đây cho các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng?

  A. Rắn – khí – lỏng.

  B. Lỏng – rắn – khí.

  C. Rắn – lỏng – khí.

  D. Lỏng – khí – rắn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )