1) trong các phép lai sau đâu không phải là phép lai của cặp tính trạng tương phản A. Hoa đỏ x hoa trắng B. Hoa đỏ x quả tròn C. Thân cao x thân thấp

Question

1) trong các phép lai sau đâu không phải là phép lai của cặp tính trạng tương phản
A. Hoa đỏ x hoa trắng
B. Hoa đỏ x quả tròn
C. Thân cao x thân thấp
D. Tóc xoăn x tóc thẳng
2) nhân tố di truyền có chức năng quy định
A. Khả năng phát triển của sinh vật
B. Năng suất của vật nuôi và cây trồng
C. Tính trạng của sinh vật
D. Chất lượng sản phẩm của sinh vật

in progress 0
Hadley 2 giờ 2021-10-24T01:41:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:43:14+00:00

  Đáp án:1B 2D

   

  Giải thích các bước giải:

  1) trong các phép lai sau đâu không phải là phép lai của cặp tính trạng tương phản A. Hoa đỏ x hoa trắng B. Hoa đỏ x quả tròn C. Thân cao x thân thấp D. Tóc xoăn x tóc thẳng 2) nhân tố di truyền có chức năng quy định A. Khả năng phát triển của sinh vật B. Năng suất của vật nuôi và cây trồng C. Tính trạng của sinh vật D. Chất lượng sản phẩm của sinh vật

  0
  2021-10-24T01:43:51+00:00

  1. Hoa đỏ x quả tròn không phải cặp tính trạng tương phản vì , hoa đỏ là màu của hoa , quả tròn là tính trạng hình dạng quả 

  Chọn D

  2. nhân tố di truyền có chức năng quy định tính trạng của sinh vật. 

  Tính trạng do cặp nhân tố di truyền quy định . chúng tồn tại trong tế bào 1 chiếc có nguồn gốc từ bố 1 chiếc có nguồn gốc từ mẹ

  Chọn C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )