1/Trong các thể tích sau đây thể tích nào giới hạn bởi hai điểm chết : A. thể tích công tác B.Thể tich xilanh C. Thetích toàn phần D. Thể tích buồ

Question

1/Trong các thể tích sau đây thể tích nào giới hạn bởi hai điểm chết :
A. thể tích công tác
B.Thể tich xilanh
C. Thetích toàn phần
D. Thể tích buồng cháy.
2/Xe gắn máy hai bánh sử dụng động cơ:
A. ĐC 2 kỳ
B. Động cơ 4 kỳ
C. Động cơ diezen
D. Cả A và B đèu đúng.

in progress 0
Abigail 4 tuần 2021-08-11T19:06:41+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:07:43+00:00

  1/Trong các thể tích sau đây thể tích nào giới hạn bởi hai điểm chết :

  A. thể tích công tác

  B.Thể tich xilanh

  C. Thetích toàn phần

  D. Thể tích buồng cháy.

  2/Xe gắn máy hai bánh sử dụng động cơ:

  A. ĐC 2 kỳ

  B. Động cơ 4 kỳ

  C. Động cơ diezen

  D. Cả A và B đèu đúng.

  0
  2021-08-11T19:08:31+00:00

  1/ A. Thể tích công tác.

  2/ D. Cả A và B đều đúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )