1)Trong câu “bà tôi có học hành gì đâu , một chữ cắn đôi cũng không biết “,tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì 2) trong các từ : im ắng , rủ rỉ , học

Question

1)Trong câu “bà tôi có học hành gì đâu , một chữ cắn đôi cũng không biết “,tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì

2) trong các từ : im ắng , rủ rỉ , học hành, lặng lẽ từ nào là từ ghép , từ nào là từ láy ?

in progress 0
aikhanh 4 tuần 2021-07-09T22:32:52+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:34:36+00:00

  1) BPTT: nói quá.

  TD:Ý chê bai,khinh người bà . Làm cho câu văn diễn tả một cách chân thực về người bà , bà không được học hành nên không biết chữ.

  2) Từ láy:rủ rỉ

  Từ ghép:học hành, im ắng, lặng lẽ

  0
  2021-07-09T22:34:42+00:00

  1biện pháp tu từ nói qua ⇒ làm nổi bật phẩm chất hiền từ, nhân hậu, sự hi sinh lặng lẽ âm thầm của bà cho con cháu ⇒ thể hiện tình yêu, lòng biết ơn sâu sắc của cháu đối với người bà kính yêu ⇒ thái độ trân trọng, niềm đồng cảm của tác giả và mọi người đối với bà

  2

  -Từ láy:rủ rỉ,học hành,lẵng lẽ

  -Từ ghép:im ắng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )