1. Trong hô hấp hiếu khí, lực khử NADH được tạo ra ở tế bào chất và trong ti thể. Chuỗi vận chuyển điện tử sinh năng lượng ATP diễn ra trên màng trong

Question

1. Trong hô hấp hiếu khí, lực khử NADH được tạo ra ở tế bào chất và trong ti thể. Chuỗi vận chuyển điện tử sinh năng lượng ATP diễn ra trên màng trong ti thể mà ti thể nguyên vẹn không thấm NADH. Phân biệt 2 cách để điện tử của NADH ngoài tế bào chất đến được chuỗi vận chuyển điện tử trên màng trong ti thể?

in progress 0
Ivy 5 tháng 2021-07-09T00:07:53+00:00 1 Answers 43 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-09T00:08:54+00:00

    Hô hấp tế bào là một tập hợp các phản ứng và quá trình trao đổi chất diễn ra trong các tế bào của sinh vật để chuyển đổi năng lượng hóa học có trong chất dinh dưỡng thành adenosine triphosphate (ATP), và sau đó giải phóng các chất thải.[1] Các phản ứng liên quan đến hô hấp là các phản ứng dị hóa, phá vỡ các phân tử lớn thành các phân tử nhỏ hơn, giải phóng năng lượng trong quá trình, do liên kết yếu “cao năng” sẽ được thay bằng liên kết mạnh hơn trong các sản phẩm. Hô hấp là một trong những phương tức chính giúp tế bào giải phóng năng lượng hóa học để cung cấp năng lượng cho các hoạt động tế bào. Hô hấp tế bào được coi là phản ứng oxy hóa-khử và giải phóng nhiệt. Phản ứng tổng thể được thực hiện thông qua một loạt các bước khác nhau, hầu hết trong số đó là phản ứng oxi hóa-khử. Hô hấp tế bào, nếu nói về mặt kỹ thuật là một phản ứng đốt cháy, nhưng thực chất thì không như vậy. Khi hô hấp tế bào xảy ra trong tế bào sống, năng lượng được giải phóng từ từ qua hàng loạt các phản ứng, chứ không bùng nổ nhiệt như phản ứng cháy thông thường.

    Các chất dinh dưỡng thường được sử dụng bởi các tế bào động vật và thực vật cho hô hấp có thể kể đến như đường, axit amin và axit béo, và chất oxy hóa phổ biến nhất (chất nhận điện tử) là oxy phân tử (O2). Năng lượng hóa học được lưu trữ trong ATP (nhóm phosphate thứ ba của nó liên kết yếu với phần còn lại của phân tử và bị phá vỡ một cách dễ dàng cho phép hình thành liên kết mạnh hơn, do đó chuyển năng lượng cho tế bào sử dụng) có thể được sử dụng để thúc đẩy các quá trình đòi hỏi năng lượng, bao gồm sinh tổng hợp, vận động hoặc vận chuyển các phân tử qua màng tế bào.

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )