1 .trong khai triển (2x-3/x)^100 tìm hệ số của số hạng a) ko chứa x b) chứa 1/x^20 2. khai triển (2x^2+3)^9 em đang cần rất gấp mn giúp em vs

Question

1 .trong khai triển (2x-3/x)^100 tìm hệ số của số hạng
a) ko chứa x b) chứa 1/x^20
2. khai triển (2x^2+3)^9 em đang cần rất gấp mn giúp em vs

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-09-20T14:26:09+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:27:39+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Baì 1

  a) Số hạng tỏng quát là $C_{100}^k.(2x)^{100-k}.(\frac{3}{x})^k=C_{100}^k.2^{100-k}.3^k.x^{100-2k}$

  Số hangj không chứa $x$ ⇒$100-2k=0 ⇔ k=50$

  Hệ số cần tìm là $C_{100}^{50}.2^{50}.3^{50}=C_{100}^{50}.6^{50}$

  b) Chứa 1/x^20 ⇒ $100-2k=-20 ⇔k=60$

  Hệ số cần tìm là: $C_{100}^{60}.2^{40}.3^{60}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )