1/Trong quá trình làm việc, khi cần mở những văn bản đã được lưu trong máy tính em có thể sử dụng ưng trình những cách nào 2/Để kết thúc quá trình làm

Question

1/Trong quá trình làm việc, khi cần mở những văn bản đã được lưu trong máy tính em có thể sử dụng ưng trình những cách nào
2/Để kết thúc quá trình làm việc hoặc đóng văn bản đang mở em có thể thực hiện như nào
KO chép mạng nhe

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-07-27T08:35:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:36:21+00:00

  Mở Word nháy vào file để chọn tệp cần mở

  Bấm góc phải trên có biểu tượng X để đóng văn bản

  0
  2021-07-27T08:36:47+00:00

  1/Trong quá trình làm việc, khi cần mở những văn bản đã được lưu trong máy tính em có thể sử dụng ưng trình những cách nào

  Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O

  Nhấn tổ hợp Open trên khu vực nút điều khiển nhanh ( nếu có)

  Em nháy vào bảng File> chọn Open , khi đó hộp thoại Open sẽ xuất hiện

  Để kết thúc quá trình làm việc hoặc đóng văn bản đang mở em có thể thực hiện như nào

  Nháy bảng File> chọn Close để đóng văn bản đang mở , chọn Exit để đóng phần mềm

  Nhấn nút Close trên góc phải màn hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )