1 Trong quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường, hệ cơ quan nào sau đây giúp cơ thể lấy được các chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng từ môi

Question

1
Trong quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường, hệ cơ quan nào sau đây giúp cơ thể lấy được các chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng từ môi trường ngoài?

A:
Hệ hô hấp.
B:
Hệ nội tiết.
C:
Hệ bài tiết.
D:
Hệ tiêu hóa.
2
Trong quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường, hệ cơ quan nào sau đây giúp cơ thể lấy được khí ôxi từ môi trường ngoài?

A:
Hệ hô hấp.
B:
Hệ nội tiết.
C:
Hệ bài tiết.
D:
Hệ tiêu hóa.
3
Nếu trong khẩu phần ăn thường xuyên thiếu loại khoáng nào sau đây thì sẽ bị mắc bệnh thiếu máu?

A:
Đồng.
B:
Phôtpho.
C:
Kẽm.
D:
Sắt.
4
Nếu trong khẩu phần ăn thường xuyên thiếu loại khoáng nào sau đây sẽ bị mắc bệnh bướu cổ?
A:
Đồng.
B:
Kẽm.
C:
Sắt.
D:
Iốt.
5
Khi nói về quá trình đồng hoá, có bao nhiêu phát biểu sauđây đúng?
(I). Đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ đặc trưng của cơ thể từ các chất đơn giản.
(II). Quá trình đồng hóa sử dụng năng lượng sinh ra từ quá trình dị hó
(III). Đồng hóa và dị hóa là hai mặt của quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào.
(IV). Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính và trạng thái cơ thể.

A:
3.
B:
2.
C:
4.
D:
1.
6
Sự trao đổi chất ở người diễn ra ở mấy cấp độ?
A:
3.
B:
5.
C:
4.
D:
2.
7
Trong quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường, hệ cơ quan nào sau đây giúp cơ thể thải CO2 ra môi trường ngoài?

A:
Hệ nội tiết.
B:
Hệ bài tiết.
C:
Hệ tiêu hóa.
D:
Hệ hô hấp.
8
Người bình thường có thân nhiệt duy trì ổn định ở mức
A:
40o C.
B:
35o C.
C:
39o C.
D:
37o C.
9
Những loại vitamin nào sau đây giúp cơ thể chống lão hóa?

A:
Vitamin C và vitamin E.
B:
Vitamin A và vitaminK.
C:
Vitamin A và vitamin D.
D:
Vitamin B và vitamin D.
10
Bệnh béo phì có nguyên nhân là do trong khẩu phần ăn chứa nhiều loại thức ăn…(1)… và cơ thể …(2).. Người mắc bệnh béo phì cần thực hiện chế độ…(3)…, tăng cường …(4)… và rèn luyện thể dục thể thao.
Các cụm từ tương ứng với các số (1), (2), (3) và (4) lần lượt là:

A:
nghèo năng lượng, ítvận động, ăn nhiều đường bột, hạn chế lao động chân tay.
B:
giàu năng lượng, lười vận động, ăn kiêng hợp lí, tăng cường lao động chân tay.
C:
nghèo năng lượng, vận động nhiều, ăn kiêng hợp lí, hạn chế lao động chân tay.
D:
giàu năng lượng, vận động nhiều, ăn nhiều đường bột, hạn chế lao động chân tay.
11
Khi nói về chuyển hoá vật chất và năng lượng, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(I).Trao đổi chất là biểu hiện bên ngoài của quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng xảy ra bên trong tế bào.
(II). Chuyển hoá vật chất và năng lượng gồm hai mặt là đồng hoá và dị hoá.
(III). Tương quan giữa đồng hóa và dị hóa phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính và trạng thái cơ thể.
(IV). Chuyển hoá vật chất và năng lượng được điều hòa bằng cơ chế thần kinh và thể dịch.

A:
4.
B:
1.
C:
2.
D:
3.
12
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người phụ thuộc vào bao nhiêu yếu tố sau đây?
(I). Giới tính.
(II). Độ tuổi.
(III). Hình thức lao động.
(IV). Trạng thái sinh lí của cơ thể.

A:
2.
B:
3.
C:
1.
D:
4.
13
Khi nói về chuyển hoá cơ bản, phát biểu nào sau đây sai?

A:
Chuyển hoá cơ bản là năng lượngtiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.
B:
Phần lớn năng lượng của chuyển hoá cơ bản dùng để duy trì thân nhiệt.
C:
Căn cứ chuyển hoá cơ bản có thể xác định được trạng thái bệnh lí của cơ thể.
D:
Chuyển hóa cơ bản không phụ thuộc vào lứa tuổi và giới tính.
14
Loại khoáng nào sau đây là thành phần quan trọng của Hêmôglôbin?

A:
Đồng.
B:
Kẽm.
C:
Can xi.
D:
Sắt.

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-13T03:37:37+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:39:08+00:00

  Đáp án:

  1/A

  2/D

  3/C

  4/D

  5/A

  6/B

  7/B

  8/D

  9/A

  10/C

  11/B

  12/D

  13/A

  14/D

        CHÚC BN HOK TỐT

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )