1) Trong số thập phân 748,25 giá trị của chữ số 8 lớn gấp giá trị của chữ số 2. 2) Có bốn gói hàng lần lượt cân nặng 1,2 kg, 4/3 kg, 1 4/7 kg 14/9 kg

Question

1) Trong số thập phân 748,25 giá trị của chữ số 8 lớn gấp giá trị của chữ số 2.
2) Có bốn gói hàng lần lượt cân nặng 1,2 kg, 4/3 kg, 1 4/7 kg 14/9 kg .Gói cân nặng nhất là gói

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-09-28T10:40:47+00:00 2 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T10:42:10+00:00

  1, Giá trị của chữ số 8 trong số 748,25 là 8 đơn vị

      Giá trị của chữ số 2 trong số 748,25 là 0,2 đơn vị

      Trong số thập phân 748,25 giá trị của chữ số 8 lớn gấp 8 : 0,2 = 40 lần giá trị của chữ số 2

  2, Đổi 1,2 kg = $\frac{6}{5}$ kg = $\frac{378}{315}$ kg

            $\frac{4}{3}$ kg = $\frac{420}{315}$ kg

            1$\frac{4}{7}$ kg = $\frac{11}{7}$ kg = $\frac{495}{315}$ kg

            $\frac{14}{9}$ kg = $\frac{490}{315}$ kg

      ⇒ $\frac{495}{315}$ > $\frac{490}{315}$ > $\frac{420}{315}$ > $\frac{378}{315}$

      ⇒ 1$\frac{4}{7}$ > $\frac{14}{9}$ > $\frac{4}{3}$ > 1,2

      Vậy gói hàng cân nặng 1$\frac{4}{7}$ kg nặng nhất.

  0
  2021-09-28T10:42:46+00:00

  $1$ . Giá trị của chữ số $8$ trong số $748,25$ là $8$ đơn vị.

           Giá trị của chữ số $2$ trong số $748,25$ là : $\dfrac{2}{10}$ 

   Giá trị chữ số $8$ gấp giá trị chữ số $2$ số lần là:

        $8 : \dfrac{2}{10} = 40$ (lần)

  $2$ Đổi : $1,2$ $kg = $ $1\dfrac{1}{5}$

                  $\dfrac{4}{3} kg = 1 \dfrac{1}{3}$

                  $\dfrac{14}{9} kg = 1 \dfrac{5}{9}$

   Ta so sánh : $\dfrac{1}{5};\dfrac{1}{3} ; \dfrac{4}{7}; \dfrac{5}{9}$

  Mà $\dfrac{1}{5} < \dfrac{1}{3}$ 

         $\dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{9} <\dfrac{5}{9}$

        $\dfrac{5}{9} = \dfrac{35}{63} < \dfrac{36}{63} = \dfrac{4}{7}$

  $⇒$ $\dfrac{1}{5} < \dfrac{1}{3} < \dfrac{5}{9} < \dfrac{4}{7}$

  $⇒$ Gói hàng cân nặng : $1\dfrac{4}{7}kg$ là nặng nhất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )