1) Trọng tâm của việc chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là ở thời kì nào? A. Trong quá

Question

1) Trọng tâm của việc chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là ở thời kì nào?
A. Trong quá khứ
B. Trong cuộc kháng chiến hiện tại
C. C.Trong cuộc chiến đấu của nhân dân miền Bắc
D. Trong cuộc chiến đấu dũng cảm của bộ đội ta trên khắp các chiến trường

in progress 0
Lyla 4 tuần 2021-09-12T22:27:24+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-12T22:29:10+00:00

    => Chọn B.

    => Tác giả chỉ đưa dẫn chứng về tinh thần yêu nước của ta trong thời điểm lịch sử. Mục đích chính trong bài khiến cho người đọc hiểu rõ tinh thần yêu nước và khẳng định rằng nhân dân ta vẫn phát huy truyền thống đó, bổn phận của người dân và sự phát huy của tinh thần yêu nước trong hiện tại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )