1.trước cách mạng phạp tồn tại chế độ? 2chiến tranh pháp-phổ diễn ra? 3 thể chế chính chị của đức là? 4.những chính sách của công xã pari nhằm phục vụ

Question

1.trước cách mạng phạp tồn tại chế độ?
2chiến tranh pháp-phổ diễn ra?
3 thể chế chính chị của đức là?
4.những chính sách của công xã pari nhằm phục vụ quyền lợi của?
Giụp mik vs!

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-02T23:44:58+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:46:02+00:00

  1 Pháp tồn tạo ở chế độ quân chủ chuyên chế

  2 chiến tranh pháp phổ diễn ra năm 1780-1781 

  3 Đức là nước cộng họa nghị viện dân chủ

  4 chính sách của công xã pari nhằm phục vụ quyền lợi của nhân dân

  0
  2021-09-02T23:46:42+00:00

  1, Trước cách mạng, Pháp tồn tại chế độ quân chủ lập hiến.

  2, Chiến tranh Pháp-Phổ diễn ra vào  ngày 19 tháng 7 năm 1870 –  ngày 28 tháng 1 năm 1871.

  3. Thể chế chính trị của Đức là thể chế Liên Bang.

  4,Những chính sách của công xã Pari nhằm phục vụ quyền lợi của nhân dân.

  Chúc bn học tốt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )