1 tụ điện mà điện môi =2, U=200v, d=0,5 diện tích 25cm3 -tính mật độ năng lượng điện trường

Question

1 tụ điện mà điện môi =2, U=200v, d=0,5 diện tích 25cm3
-tính mật độ năng lượng điện trường

in progress 0
Amaya 3 ngày 2021-12-07T01:43:50+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-07T01:45:19+00:00

    Ta có:

    + Cường độ điện trường: \(E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{{200}}{{0,{{5.10}^{ – 2}}}} = 40000V/m\)

    + Mật độ năng lượng điện trường; \({\rm{w}} = \dfrac{{\varepsilon {E^2}}}{{k.8\pi }} = \dfrac{{{{2.40000}^2}}}{{{{9.10}^9}.8\pi }} = 0,01414\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )