1.Tủ lạnh là đồ dùng thuộc nhóm: A/Điện – quang B/Điện – nhiệt C/Điện – cơ D/Không thuộc nhóm nào 2.Tất cả các đồ dùng điện nào dưới đây đều là đồ dùn

Question

1.Tủ lạnh là đồ dùng thuộc nhóm:
A/Điện – quang
B/Điện – nhiệt
C/Điện – cơ
D/Không thuộc nhóm nào
2.Tất cả các đồ dùng điện nào dưới đây đều là đồ dùng loại điện – cơ:
A/Bàn là, quạt điện,bếp điện
B/Rôto và stato đều đứng yên
C/stato quay,rôto đứng yên
D/Stato đứng yên,rôto quay

in progress 0
Quinn 4 tháng 2021-08-16T17:01:23+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:02:44+00:00

  1D

  2C

  mk cũng ko chắc

  0
  2021-08-16T17:02:54+00:00

  1/B

  2/C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )