1 xuồng máy đi trong nước yên lặng vs vtốc 30 km/h, xuôi dong từ A đến B mất 2 h, ngược dòng từ B về A mất 3h. Tính q/đ AB

Question

1 xuồng máy đi trong nước yên lặng vs vtốc 30 km/h, xuôi dong từ A đến B mất 2 h, ngược dòng từ B về A mất 3h. Tính q/đ AB

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-08T10:40:40+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T10:42:15+00:00

  Đáp án:

   AB = 72km

  Giải thích các bước giải:

   Quãng đường AB là:

  \[\left\{ \begin{array}{l}
  \frac{s}{{v + {v_n}}} = 2 \Leftrightarrow \frac{s}{{30 + {v_n}}} = 2\\
  \frac{s}{{v – {v_n}}} = 3 \Leftrightarrow \frac{s}{{30 – {v_n}}} = 3
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  s – 2{v_n} = 60\\
  s + 3{v_n} = 90
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  s = 72km\\
  {v_n} = 6km/h
  \end{array} \right.\]

  0
  2021-09-08T10:42:26+00:00

  Đáp án :

   Quãng đường AB dài 72km

  Giải thích các bước giải :

   Gọi v (km/h) là vận tốc của dòng nước

  Vận tốc của cano khi xuôi dòng: 30+x

  Vận tốc của cano khi ngược dòng: 30-x

  Quãng đường cano đi xuôi dòng

  2.(30+x) (km)

  Quãng đường cano khi ngược dòng

  3.(30-x) (km)

  Từ trên ta có :

  2.(30+x)=3.(30-x)

  => x = 6 (km/h)

  Quãng đường AB 

  (30+6).2=72 (km)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )