1 vật có khối lượng 2kg bắt đầu trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng nhẵn , dài 10m , nghiêng góc 30 độ so với phương ngang . Lấy g = 10m/s – Tính vận tốc

Question

1 vật có khối lượng 2kg bắt đầu trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng nhẵn , dài 10m , nghiêng góc 30 độ so với phương ngang . Lấy g = 10m/s
– Tính vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-28T15:49:23+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:50:38+00:00

  Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: W1=W2

   mgh+0=12mv2+0

  ⇒10.10.sin30=12v2

  v=10(m/s)

  0
  2021-09-28T15:50:47+00:00

  Đáp án:

  a.Chọn gốc thế năng tại mặt đất

  Vì vật không chịu tác dụng của lực không thế nên ta có, cơ năng được bảo toàn.

  Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: W1=W2

   mgh+0=12mv2+0

  10.10.sin30=12v2

  v=10(m/s)

  b. Chọn trục Oxy, vói Ox theo chiều chuyển động của vật, Oy hướng xuống.

  – Ox: Fms=F

  N.μ=m.a

  g.μ=a

  a=1(m/s2)

  Lại có: t=v2v20a=10s

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )