1 vật có khối lượng là 1000g và thể tích là 2 dm3.Trọng lượng riêng của vật là bao nhiêu

Question

1 vật có khối lượng là 1000g và thể tích là 2 dm3.Trọng lượng riêng của vật là bao nhiêu

in progress 0
Madelyn 2 năm 2021-08-09T23:16:54+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:18:23+00:00

  Đáp án:

   vậy trọng lượng riêng của vật là 5000N/m3

  Giải thích các bước giải:

   tóm tắt

  m=1000g=1kg

  V=2dm3=0,002m3

  giải

  khối lượng riêng của vật là

  D=m:V=1:0,002

             =500(kg/m3)

  TÓM TẮT

  D=500kg/m3

  trọng lượng riêng của vật là

  d=10.D=10.500

              =5000(N/m3)

  0
  2021-08-09T23:18:51+00:00

  $\begin{array}{l}\text{Tóm tắt:} \ \begin{cases}m_{\text{vật}}=1000g=1kg\\V_{\text{vật}}=2dm^3=0.002m^3\end{cases}\\\text{Trọng lượng của vật đó là:}\\P_{\text{vật}}=10m_{\text{vật}}=10\times1=10(N)\\\text{Trọng lượng riêng của vật đó là:}\\d_{\text{vật}}=\dfrac{P_{\text{vật}}}{V_{\text{vật}}}=\dfrac{10}{0.002}=5000(N/m^3)\end{array}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )