1 vật có m= 124g, thể tích 15cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. tinh xem trong đó có bn đồng, kẽm; biết rằng 89g đồng có thể tích 10cm3 và 7g kẽm có thể

Question

1 vật có m= 124g, thể tích 15cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. tinh xem trong đó có bn đồng, kẽm; biết rằng 89g đồng có thể tích 10cm3 và 7g kẽm có thể tích 1cm3

in progress 0
Emery 5 tháng 2021-07-13T08:22:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:24:02+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi (gam) và (gam)lần lượt là số gam đồng và kẽm có trong vật đã cho. Điều kiện:.

  Vì khổi lượng của vật là 124 gam, ta có phương trình:

  (1)

  Khi đó, thể tích của

  (gam) đồng là  và thể tích của (gam) kẽm là

   

  Vì thể tích của vật là 15cm3, nên ta có phương trình:

  Ta có hệ phương trinh :

  Giải hệ phương trình ta được

  (nhận) và  

  (nhận)

  Vậy vật đã cho có 89 gam đồng và 35 gam kẽm.

  0
  2021-07-13T08:24:52+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x (gam) và y (gam)lần lượt là số gam đồng và kẽm có trong vật đã cho. Điều kiện:x>0;y>0.

  Vì khổi lượng của vật là 124 gam, ta có phương trình: x+y=124 (1)

  Khi đó, thể tích của x (gam) đồng là 1089x(cm3) và thể tích của y (gam) kẽm là 17y(cm3) 

  Vì thể tích của vật là 15cm3, nên ta có phương trình: 1089x+17y=15(2)

  Ta có hệ phương trinh : {x+y=124(1)1089x+17y=15(2)

  Giải hệ phương trình ta được x=89 (nhận) và  y=35 (nhận)

  Vậy vật đã cho có 89 gam đồng và 35 gam kẽm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )