1 vật có m=8 kg chịu td lực F phương thẳng đứng hướng lên có độ lớn.được xác định theo biêu thứ F=100+12,5t^2 tính gia tốc lúc3s

Question

1 vật có m=8 kg chịu td lực F phương thẳng đứng hướng lên có độ lớn.được xác định theo biêu thứ F=100+12,5t^2 tính gia tốc lúc3s

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-11-30T14:21:32+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:23:14+00:00

  Đáp án:

  \(a = 26,5625m/{s^2}\)

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  \(\begin{array}{l}
  m = 8kg\\
  F = 100 + 12,5{t^2}\\
  t = 3s;a = ?
  \end{array}\)

  Giải:

  Áp dụng định luật II Niuton ta có: \(a = \frac{F}{m}\)

  Độ lớn của lực F lúc t = 3s là:

  \(F = 100 + {12,5.3^2} = 212,5N\)

  Gia tốc của vật khi đó là:

  \(a = \frac{F}{m} = \frac{{212,5}}{8} = 26,5625m/{s^2}\)

   

   

   

  0
  2021-11-30T14:23:14+00:00

  Đáp án:

  $a\approx 26.6m/s2$

  Giải thích các bước giải:

  $a=\frac{F}{m}=\frac{100+12,5.3^2}{8}\approx 26.6m/s2$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )