1 vật có thể thu được nhiệt lượng để nóng lên nếu cho vật tiếp xúc với vật có nhiệt năng lớn hơn hay nhiệt độ cao hơn ạ ?

Question

1 vật có thể thu được nhiệt lượng để nóng lên nếu cho vật tiếp xúc với vật có nhiệt năng lớn hơn hay nhiệt độ cao hơn ạ ?

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-09-18T03:47:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:49:00+00:00

  Đáp án:

   Nên cho vật tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn

  Giải thích các bước giải:

   Vì khi vật tiếp xúc với nhiệt độ càng cao thì vật sẽ nóng lên . Lúc đó chứng tỏ vật có nhiệt lượng nếu tiếp xúc với nhiệt độ cao

  0
  2021-09-18T03:49:38+00:00

  Phương trình cân bằng nhiệt :

  Qtoả ra = Qthu vào

  m’.c’.(t’-t) = m.c.(t-t”)

  Với : t’>t”

  =>Cho vật tiếp xúc với vật ở nhiệt độ cao hơn thì sẽ thu được nhiệt lượng cần thiết để vật nóng lên

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )