1 vật đang chuyển động vs vận tốc v0 thì bắt đầu lên 1 con dốc dài 50cm cao 14m hệ số ma sát giữa vật và dốc là 0,25 cho g=10m/s2

Question

1 vật đang chuyển động vs vận tốc v0 thì bắt đầu lên 1 con dốc dài 50cm cao 14m hệ số ma sát giữa vật và dốc là 0,25 cho g=10m/s2 a) tìm gia tốc khi vật lên dốc và v0 để vật dừng lại ở đỉnh dốc b)ngay sau khi vật đó trượt lại xuống dốc tìm vận tốc của nó khi xuống đến chân dốc c)tìm thời gian chuyển động kể từ lúc lên dốc cho tới lúc nó trở về đến chân dốc (MỌI NGƯỜI LÀM GIÚP MK NHANH NHANH VS NHA MK CẦN GẤP CẢM ƠN MN)

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-11-28T14:46:14+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:47:17+00:00

  Đáp án:

   Check lại đề nhé bạn $14cm$ hay $14m$

  Giải thích các bước giải:

  a, Gia tốc khi đi lên dốc:

  $a=-g(\mu\cos{\phi}+\sin{\phi})=-10(0,25\frac{48}{50}+\frac{14}{50})=-5,2m/s^2$

  Vận tốc lúc ở chân dốc:

  $v=\sqrt{2.a.L}=\sqrt{2.5,2.0,5}=2,28m/s$

  b, Gia tốc lúc xuống dốc:

  $a’=g(-\mu\cos{\phi}+\sin{\phi})=10(-0,25\frac{48}{50}+\frac{14}{50})=0,4m/s^2$

  Vận tốc khi ở cuối dốc:

  $v’=\sqrt{v^2+2.a’L}=\sqrt{2,28^2+2.0,4.0,5}=2,36m/s$

  c, Thời gian tổng chuyển động:

  $t=\frac{v}{a}+\frac{v’-v}{a’}=\frac{2,28}{5,2}+\frac{2,36-2,28}{0,4}=0,64s$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )