1 vật dao động điều hòa trên trục Ox vs chu kỳ T, VTCB trùng gốc tọa độ Tính khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x=A đến vị trí x=

Question

1 vật dao động điều hòa trên trục Ox vs
chu kỳ T, VTCB trùng gốc tọa độ
Tính khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x=A đến vị trí x=A/2

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-08T07:58:04+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:59:49+00:00

  Đáp án:

  \(t = \frac{T}{6}\) 

  Giải thích các bước giải:

  Góc nhỏ nhất mà dao động quét được để đi từ vị trí  x = A đến vị trí x = A/2 là:

  \[\varphi  = \frac{\pi }{3}\]

  Thời gian ngắn nhất để đi như thế là:

  \[t = \frac{\varphi }{{2\pi }}T = \frac{{\frac{\pi }{3}}}{{2\pi }}T = \frac{T}{6}\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )