1 vật khi chịu tác dụng của 2 lực cân bằng sẽ như thế nào ? Dùng tay ép 2 đầu bút bi lại,lực mà lò xo tác dụng lên tay gọi là gì ? Trình bày các công

Question

1 vật khi chịu tác dụng của 2 lực cân bằng sẽ như thế nào ? Dùng tay ép 2 đầu bút bi lại,lực mà lò xo tác dụng lên tay gọi là gì ? Trình bày các công thức tính khối lượng,khối lượng riêng ,trọng lượng,trọng lượng riêng ? Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa 1 vật lên cao với lực có độ lớn như thế nào khi kéo trực tiếp ?
1 hòn đá nằm yên trên mặt đất
A.Tại sao hòn đá nằm im trên mặt đất
B.Kể tên và nêu tác dụng của các lực tác dụng lên hòn đá trên ?
Tính trọng lượng riêng và trọng lượng của 1 đống gỗ có thể tích 0,5 m khối (biết khối lượng riêng của gỗ là 800kg/m khối)
Giải chi tiết,có làm tóm tắt nha bạn.

in progress 0
Adeline 2 tuần 2021-11-24T15:07:04+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T15:08:34+00:00

  Đáp án:

  \(d = 8000N/{m^3},P = 400N\)

  Giải thích các bước giải:

   – nếu 2 lực cùng chiều thì vật sẽ chuyển động cùng chiều với lực tác dụng. Nếu hai lực ngược chiều thì vật đứng yên.

  Dùng tay ép 2 đầu bút bi lại,lực mà lò xo tác dụng lên tay gọi là lực đàn hồi.

  – khối lượng riêng: \(D = \frac{m}{V}\)

  – trọng lượng riêng: \(d = 10D = \frac{P}{V}\)

  – Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa 1 vật lên cao với lực có độ lớn nhỏ hơn khi kéo trực tiếp (nhưng sẽ thiệt hại về đường đi và công bỏ ra là như nhau).

  – hòn đá nằm trên đất vì hợp các lực tác dụng lên hòn đá có tổng bằng 0.

  – có trọng lực P của hòn đá, có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống.

  – có phản lực N của mặt đất tác dụng lên hòn đá, có phương thẳng đứng, chiều hướng lên ( ngược chiều P và có độ lớn bằng P, N=P nên vật nằm yên).

  \(\begin{array}{l}
  d = 10D = 10.800 = 8000N/{m^3}\\
  P = dV = 8000.0,5 = 400N
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )