1 vật rơi tự do từ độ cao 150m lay g=10m/s2 thì vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu Thời gian rơi tự do của vật là bn

Question

1 vật rơi tự do từ độ cao 150m lay g=10m/s2 thì vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu Thời gian rơi tự do của vật là bn

in progress 0
Camila 2 tuần 2021-08-25T07:42:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:43:34+00:00

                          `\text{ HAPPY BIRTHDAY TO ME 01 /11 }`

    `t = `$\sqrt[]{\frac{2h}{g} }$ `=` $\sqrt[]{\frac{2 * 150}{10} }$ `=` $\sqrt[]{30}$  ` ( s )`

     `v = at = 10 *` $\sqrt[]{30}$  `= 10`$\sqrt[]{30}$ 

  0
  2021-08-25T07:43:48+00:00

  Đáp án:

  $v_{cd}=10\sqrt{30}m/s, t=\sqrt{30}s$

  Tóm tắt:

  `v_0=0`

  `h=150m`

  $g=10 \ m/s^2$

  ————–

  `v_{cd}=?, t=?`

  Giải:

  Vận tốc của vật khi chạm đất:

  `v_{cd}^2-v_0^2=2gh`

  ⇒ $v=\sqrt{2gh}=\sqrt{2.10.150}=10\sqrt{30} \ (m/s)$

  Thời gian rơi tự do của vật:

  $v=gt ⇒ t=\dfrac{v}{g}=\dfrac{10\sqrt{30}}{10}=\sqrt{30} \ (s)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )