1.Vẽ sơ đồ các đới khí hậu 2.Các loại gió và phạm vi hoạt động 3.Quá trình tạo thành mây mưa 4.Các đới khí hậu ( Nhiệt đới ) 5.Cách tính nhiệt độ trun

Question

1.Vẽ sơ đồ các đới khí hậu
2.Các loại gió và phạm vi hoạt động
3.Quá trình tạo thành mây mưa
4.Các đới khí hậu ( Nhiệt đới )
5.Cách tính nhiệt độ trung bình ngày

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-09-09T23:10:00+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T23:11:14+00:00

  1. Hơi xấu bạn thông cảm :(( huhu

  2. Có 3 loại gió :
  – Gió Tín Phong ( Mậu Dịch ) : thổi từ áp cao chí tuyến 30 độ Bắc và Nam về cực thấp 0 độ.
  – Gió Tây ôn đới : thổi từ áp cao chí tuyến 30 độ Bắc và Nam về áp thấp 60 độ Bắc và Nam.
  – Gió Đông cực : thổi từ áp cực 90 độ về áp thấp 60 độ Bắc và Nam.

  3. Hơi nước bốc cao lên gặp khí lạnh thì ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây.Hơi nước tiếp tục ngưng tụ, làm cho các hạt nước to dần rồi rơi xuống đất tạo thành mưa.

  4.

  – Nhiệt đới. ( 1 đới )

  – Ôn đới. ( 2 đới )

  – Hàn đới. ( 2 đới )

  5.Tổng nhiệt độ số lần đo trong ngày chia cho số lần đo.

  1-ve-so-do-cac-doi-khi-hau-2-cac-loai-gio-va-pham-vi-hoat-dong-3-qua-trinh-tao-thanh-may-mua-4-c

  0
  2021-09-09T23:11:23+00:00

  2. Có 3 loại gió :
  – Gió Tín Phong : thổi từ áp cao chí tuyến 30 độ Bắc và Nam về cực thấp 0 độ.
  – Gió Tây ôn đới : thổi từ áp cao chí tuyến 30 độ Bắc và Nam về áp thấp 60 độ Bắc và Nam.
  – Gió Đông cực : thổi từ áp cực 90 độ về áp thấp 60 độ Bắc và Nam.

  3. Hơi nước bốc cao lên gặp khí lạnh thì ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây.Hơi nước tiếp tục ngưng tụ, làm cho các hạt nước to dần rồi rơi xuống đất tạo thành mưa.

  4.

  – 1 đới Nhiệt đới.

  – 2 đới Ôn đới.

  – 2 đới Hàn đới.

  5.Tổng nhiệt độ số lần đo trong ngày chia cho số lần đo.

  Câu 1 bạn tự vẽ ná

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )