1. Vì sao nói mỗi chất có những tính chất nhất định. 2. Có 1 hỗn hợp gồm 2 khí là oxi và cacbonic, bằng cách nào có thể tách được khí oxi. 3. Vì sao n

Question

1. Vì sao nói mỗi chất có những tính chất nhất định.
2. Có 1 hỗn hợp gồm 2 khí là oxi và cacbonic, bằng cách nào có thể tách được khí oxi.
3. Vì sao nói không khí và nước chanh là hỗn hợp. Có thể thay đổi độ chua của nước chanh bằng cách nào

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-07-08T18:17:09+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:18:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1 Mỗi chất có một tính chất nhất định vì trong lúc nào hay ở đâu thì chất vẫn giữ nguyên một tính chất ban đầu nó sẵn có 

  2 Cho hỗn hợp khí vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư. Thu khí thoát ra ,ta được khí oxi (O2) 

  3 Không khí là hỗn hợp vì trong không khí gồm có nhiều khí khác nhau tạo thành : oxi, nito , các khí khác (hơi nước, hidro,…) 

  Nước chanh là một hỗn hợp vì nó được cấu tạo từ các chất khác nhau : nước , đường ,chanh 

  Có thể thay đổi độ chua của nước chanh bằng cách cho thêm nước (giảm độ chua) hoặc vắt thêm chanh( tăng độ chua)

  Nocopy 

  @gladbach

  0
  2021-07-08T18:18:56+00:00

  $\text{Có gì sai mong mod chỉ ạ}$

  Đáp án:

  Câu 1 : 

  Vì mỗi chất được cấu tạo từ các nguyên tử , phân tử mà các nguyên tử phân tử này đều có mỗi tính chất nhất định , do đó mỗi chất đều có những tính chất nhất định. 

  Câu 2 : 

  Cho tác dụng với dung dịch `Ca(OH)_2` thu được khí thoát ra là `O_2` 

  Câu 3 : 

  + Vì không khí bao gồm : hơi nước , hidro , oxi 

  + Vì nước chanh bao gồm : nước và chanh 

  Cách thay đổi độ chua của nước chanh là : 

  + Cho thêm nước vào để lấn áp độ chua của chanh 

  + Vắt thêm chanh để tăng độ chua 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )