1. Vì sao phong trào yêu nc ở VN đầu thế kỉ XX có xu hướng đi theo con đường dân chủ tư sản 2. Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX có ưu điểm và hạn

Question

1. Vì sao phong trào yêu nc ở VN đầu thế kỉ XX có xu hướng đi theo con đường dân chủ tư sản
2. Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX có ưu điểm và hạn chế gì

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-07-16T17:09:06+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:10:17+00:00

  1 )VÌ:

   Thực dân Pháp dập tắt phong trào Cần Vương à sự thất bại của phong trào yêu nước theo ngọn cờ phong kiến à đặt ra yêu cầu cần có con đường mới thay thế.

  – Phỏp căn bản hoàn thành công cuộc  bình định quân sự, chúng bắt tay vào công cuộc khai thác lần thứ nhất. Xã hội Việt Nam bước đầu phân hoá, các giai tầng xã hội mới ra đời như tư sản, tiểu tư sản, cn nhưng những tầng lớp này còn non yếu chưa đủ sức phát động được một cuộc cách mạng mới, trong khi các sỹ phu Nho học có nhiều chuyển biến về tư tưởng, chính trị đã nắm lấy thời cơ để tổ chức nên mét trào lưu cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản…

  2 )

  -Ưu điểm:

       + Nhận thức được những mặt hạn chế của xã hội tư bản, mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

       + Phê phán sâu sắc xã hội tư bản, có ý thức bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân.

       + Là một trào lưu tư tưởng tiến bộ có tác dụng cổ vũ người lao động và là một trong những tiền đề cho học thuyết Mác sau này.

  – Hạn chế:

       + Không phát hiện được những quy luật phát triển của chế độ tư bản và cũng không nhìn thấy lực lượng xã hội có khả năng xây dựng xã hội mới là giai cấp công nhân nên các kế hoạch đề ra đều không thực hiện được.

       + Tất cả các cuộc đấu tranh cuối cùng đều thất bại vì thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối rõ ràng.

       + Còn nặng về đấu tranh kinh tế, đòi quyền lợi trước mắt.

                   XIN TLHN__GOOD LUCK__

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )