1 viên bi bắt đầu đi lên 1mangs nghiêng dài với vận tốc 4m/s trong quá trình chuyển động trên máng nó luôn chịu 1 gia tốc có hướng từ đỉnh máng đến ch

Question

1 viên bi bắt đầu đi lên 1mangs nghiêng dài với vận tốc 4m/s trong quá trình chuyển động trên máng nó luôn chịu 1 gia tốc có hướng từ đỉnh máng đến chân máng có độ lớn là 2m/s xác định khoảng cách xa nhất từ chân máng đến vien bi trong quá rình nó chuyển động trên máng

in progress 0
Valerie 4 ngày 2021-12-06T22:59:19+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:00:27+00:00

  Đáp án:

  Quãng đường xa nhất đạt được khi viên bi dừng lại ($v=0m/s$)

  Quãng đường khi đó viên bi đi được chính là khoảng cách xa nhất từ chân máng đến vị trí của viên bi trong quá trình chuyển động.

  $s=\frac{v_2^2-v_1^2}{2.a}=\frac{0-4^2}{2.(-2)}=4$ m

  (Gia tốc âm vì chuyển động chậm dần đều)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )