1 viết các tâp hợp sau bằng 2 cách chỉ ra tính chất đặc trưng b)B={0,7,14,21,28,35,42}

Question

1 viết các tâp hợp sau bằng 2 cách chỉ ra tính chất đặc trưng b)B={0,7,14,21,28,35,42}
c) C={0,3,6,9…..,33}

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-07-30T03:36:03+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:37:24+00:00

  Đáp án:

  ⇒ B = { x ∈ N | x chia hết cho 7 |  0 ≥ x ≥ 42}

  ⇒ C = { x ∈ N | x chia hết cho 3 | 0 ≥ x ≥ 33}

  Giải thích các bước giải:

   1/

  B = { 0 , 7 , 14 , 21 , 28 , 35 , 42 }

  ⇒ B = { x ∈ N | x chia hết cho 7 |  0 ≥ x ≥ 42}

  C = { 0 , 3 , 6 , 9 ….. , 33 }

  ⇒ C = { x ∈ N | x chia hết cho 3 | 0 ≥ x ≥ 33}

  0
  2021-07-30T03:37:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   b) B = {x ∈ N | x + 7 < 42}

   b) C = {x ∈ N | x + 3 < 33}

  Xin hay nhất nhé!  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )