1. Viết công thức hoá học của các đơn chất sau: Kim loại sắt, kim loại kẽm, khí nitơ, khí oxi, photpho đỏ, lưu huỳnh, khí hidro, khí clo, kim loại nat

Question

1. Viết công thức hoá học của các đơn chất sau:
Kim loại sắt, kim loại kẽm, khí nitơ, khí oxi, photpho đỏ, lưu huỳnh, khí hidro, khí clo, kim loại natri, than.
2.
a) Lập công thức hoá học của hợp chất có phân tử gồm nhôm lần lượt liên kết với: O, nhóm (NO3), nhóm (SO4), nhóm (PO4).
b) Nêu ý nghĩa công thức hoá học của hợp chất tạo bởi Al và nhóm (NO3) vừa tìm được ở câu a.
3. Một hợp chất A tạo bởi 2 nguyên tố là cacbon và hidro. Trong phân tử A, số nguyên tử cacbon bẳng một nửa số nguyên tử hidro. Phân tử A nặng gấp 2 lần phân tử nitơ.
a) Xác định công thức hoá học của A.
c) Tính phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong hợp chất A.
c) Tính số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 5,6 gam hợp chất A.
4. X, Y là hai nguyên tố hoá học có hoá trị không đổi. X tạo với oxi hợp chất có công thức hoá học X2O3. Y tạo với hidro hợp chất có công thức hoá học H2Y. Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi X và Y.

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-21T03:24:24+00:00 1 Answers 439 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T03:26:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.

  Fe,Zn,N2,O2,P,S,H2,Cl2,Na,CO2

  2.

  a)

  Al2O3,Al(NO3)3,Al2(SO4)3,AlPO4

  b)

  Ko hiểu

  3.

  a)

   CTTQ:CxHy

  A nặng hơn nitow gấp 2 lần

  –>PTKA=14G

  —>NTKC+NTKH=14

  NTKC=0,5NTKH

  –>NTKC/NTKH=1/2

  =>CH2

  b)

  %C=85,71%

  %H=…

  c)

  nA=0,4mol

  Ac=2,4*10^23

  Ah=4,8*10^23

  4.

  X2Y3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )