1. Viết phương trình đường thẳng (d) song song với đường thẳng (∆) y=x+2 và cắt (P) y=x² tại điểm có hoành độ bằng -1 2. Viết phương trình đường thẳn

Question

1. Viết phương trình đường thẳng (d) song song với đường thẳng (∆) y=x+2 và cắt (P) y=x² tại điểm có hoành độ bằng -1
2. Viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc với đường thẳng (∆) y=x+1 và cắt (P) y=x² tại điểm có tung độ bằng 9.
Giúp mình với ạ, mình cần gấp và cảm ơn trước

in progress 0
Ivy 5 tháng 2021-07-28T16:23:48+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:25:01+00:00

  Đáp án:

  2) \(\left[ \begin{array}{l}
  \left( d \right):y =  – x + 12\\
  \left( d \right):y =  – x + 6
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

   1) Phương trình tổng quát (d): y=ax+b

  Do (d) song song (Δ)

  \( \to \left\{ \begin{array}{l}
  a = 1\\
  b \ne 2
  \end{array} \right.\)

  Mà (d) cắt (P) tại điểm có hoành độ bằng -1

  ⇒ Thay x=-1 vào (P) ta được

  \(y = {\left( { – 1} \right)^2} = 1\)

  Thay x=-1 và y=1 vào (d) ta được

  \(\begin{array}{l}
  1 =  – 1 + b\\
   \to b = 2\left( {KTM} \right)
  \end{array}\)

  ⇒ Không tồn tại phương trình đường thẳng (d)

  2) Phương trình tổng quát (d): y=ax+b

  Do (d) vuông góc (Δ)

  \(\begin{array}{l}
   \to a.1 =  – 1\\
   \to a =  – 1
  \end{array}\)

  Mà (d) cắt (P) tại điểm có tung độ bằng 9

  ⇒ Thay y=9 vào (P) ta được

  \(\begin{array}{l}
  9 = {x^2}\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 3\\
  x =  – 3
  \end{array} \right.\\
  Thay:\left[ \begin{array}{l}
  x = 3;y = 9\\
  x =  – 3;y = 9
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  \left( d \right):9 = 3.\left( { – 1} \right) + b\\
  \left( d \right):9 =  – 3.\left( { – 1} \right) + b
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  b = 12\\
  b = 6
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  \left( d \right):y =  – x + 12\\
  \left( d \right):y =  – x + 6
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )