1. Với X là các nguyên tố halogen, chọn câu đúng: A. Có thể điều chế HX bằng phản ứng giữa NaX với H2 SO4 đặc B. Có thể điều chế X2 bằng phản ứng giữ

Question

1. Với X là các nguyên tố halogen, chọn câu đúng:
A. Có thể điều chế HX bằng phản ứng giữa NaX với H2 SO4 đặc
B. Có thể điều chế X2 bằng phản ứng giữa HX đặc với KMNO4
C. Phản ứng của dung dịch HX với Fe2O3 đều là phản ứng trao đổi
D. Dung dịch HF là axit yếu và không được chứa trong lọ thủy tinh.
2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là:
A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3
B. FeS, BaSO4, KOH
C. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS
D. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-08-07T18:52:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:53:19+00:00

  1. Với X là các nguyên tố halogen, chọn câu đúng:

  A. Có thể điều chế HX bằng phản ứng giữa NaX với H2 SO4 đặc

  B. Có thể điều chế X2 bằng phản ứng giữa HX đặc với KMNO4

  C. Phản ứng của dung dịch HX với Fe2O3 đều là phản ứng trao đổi

  D. Dung dịch HF là axit yếu và không được chứa trong lọ thủy tinh.

  2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là:

  A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3

  B. FeS, BaSO4, KOH

  C. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS

  D. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO

  Mình không chắc đúng

  Xin hay nhất ạ.

  0
  2021-08-07T18:53:23+00:00

  1.D
  2.C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )