(x+1).(y-3)=3 NHANH LÊN NHA MỌI NGƯỜI YÊU DẤU :))

Question

(x+1).(y-3)=3
NHANH LÊN NHA MỌI NGƯỜI YÊU DẤU
:))

in progress 0
Rose 4 ngày 2021-12-06T14:53:52+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:55:40+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  `3=1.3=3.1=-1.(-3)=-3.(-1)`
  TH `1`
  `x+1=1=>x=1-1=>x=0`
  `y-3=3=>y=3+3=>y=6`
  TH`2`
  `x+1=3=>x=3-1=>x=2`
  `y-3=1=>y=1+3=>y=4`
  TH`3`
  `x+1=-1=>x=-1-1=>x=-2`
  `y-3=-3=>y=-3+3=>y=0`
  Th`4`
  `x+1=-3=>x=-3-1=>x=-4`
  `y-3=-1=>y=-1+3=>y=2`
  Vậy `…..`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )