`(x – 10)*11 = 22` Khó thật đó mọi ngừi :) Cứ bảo xả là sao nhở

Question

`(x – 10)*11 = 22` Khó thật đó mọi ngừi 🙂 Cứ bảo xả là sao nhở

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-15T15:31:12+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T15:32:22+00:00

  (x-10) . 11 = 22

  =>x – 10 = 22 : 11

  => x-10 = 2

  =>x = 2+10

  => x = 12

   

  0
  2021-09-15T15:32:34+00:00

  Đáp án: $x=12$

  Giải thích các bước giải:

  $(x-10).11=22$

  `->`$x-10=2$

  `->`$x=12$

  Vậy: $x=12$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )