10,15,20,25,…,35,…,…,50 Điền vào chỗ trống

Question

10,15,20,25,…,35,…,…,50
Điền vào chỗ trống

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-21T03:33:46+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:35:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  10  , 15 , 20 , 25, 30, 35, 40, 45, 50

  .

  .

                  e học tốt nha

  0
  2021-10-21T03:35:27+00:00

  `10,15,20,25,30,35,40,45,50`

  – Đây là dãy mỗi số cách nhau `5` đơn vị

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )