10-2√21 Giải hộ mình bài này nha ,cảm ơn các bạn

Question

10-2√21
Giải hộ mình bài này nha ,cảm ơn các bạn

in progress 0
Audrey 5 tháng 2021-07-29T10:38:55+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:40:04+00:00

  Đáp án:

  10 – 2$\sqrt{21}$ 

  = ($\sqrt{7}$ )² – 2.$\sqrt{7}$.$\sqrt{3}$  + ($\sqrt{3}$)²

  = ( $\sqrt{7}$ – $\sqrt{3}$ )²

   

  0
  2021-07-29T10:40:24+00:00

   10-2√21

  =7-2√3.√7+3

  = (√7-√3)²

  = / √7-√3 /

  = √7+√3

  =  2√3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )