10% của một số là 12,5. Vậy 1/2 số đó là: A.125 B.0,125 C.1,2 D.62,5 Giải thích giúp tui luôn nha.

Question

10% của một số là 12,5. Vậy 1/2 số đó là:
A.125 B.0,125 C.1,2 D.62,5
Giải thích giúp tui luôn nha.

in progress 0
Josephine 4 tháng 2021-08-16T05:03:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:05:09+00:00

  `1/2` = `50%

  50% của số đó là :

  12,5 : 10 x 50 = 62,5 

                        Đáp số : 62,5

  Chọn D . 62,5

  Mik xin hay nhất ạ !

   

  0
  2021-08-16T05:05:17+00:00

  Số cần tìm là:

  `12,5 × 100 : 10 = 125`

  `1/2` của số đó là:

  `125 × 1/2 = 62,5`

  `=> D. 62,5`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )